1. Wymagany wiek Najemcy przy wynajmie krótkoterminowym - 23 lat oraz minimum roczne doświadczenie jako kierowca. 
 2. Wymagany wiek Najemcy przy wynajmie długoterminowym - 30 lat oraz mimimum 2 lata doświadczenia jako kierowca.   
 3. Odpowiedzialność za pojazd ponosi osoba fizyczna, z którą została zawarta Umowa Najmu.
 4. Wymagane dokumenty przy wypożyczaniu samochodu:
  - Prawo jazdy,
  - Dowód osobisty lub paszport,
  - Karta Kredytowa lub karta debetowa,
  Firmy dodatkowo musza dostarczyć kserokopie dokumentów takich jak:
  - Regon, NIP, oraz zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru KRS.
  - Upoważnienie dla pracownika firmy i zaświadczenie jego zatrudnieniu
 5. Rezerwacji prosimy dokonywać telefonicznie.
 6. Na czas najmu samochodu pobierana jest kaucja, której wysokość zależy od marki i modelu pojazdu. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego samochodu. Kaucja może być wpłacona gotówką, przelewem na konto lub zablokowana na koncie karty kredytowej.
 7. Opłata za wynajem oraz kaucja pobierane są z góry.
 8. Czynsz za najem naliczany jest dobowo lub miesięcznie. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 60 min jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje doliczenie opłaty za następną dobę. Zamiar przedłużenie wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu min. 12 godz. przed upływam terminu zwrotu.
 9. W stawkę najmu wliczone jest ubezpieczenie OC, AC, Assistance oraz NW.
 10. Za szkodę spowodowaną nie z winy Najemcy, nie obciążamy go odpowiedzialnością finansową po odzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy.
 11. W przypadku kolizji lub wypadku, Wynajmujący jest zobowiązany dopilnować wszelkich formalności związanych z zaistniałym zdarzeniem.
  Gdy do wypadku doszło z winy innego kierowcy, wynajmujący nie pokrywa kosztów napraw. Jest tylko jeden warunek, określany w regulaminie oraz w umowie z wypożyczalnią – na miejsce zdarzenia musi zostawać wezwana policja, która spisuje odpowiednią notatkę. O zaistniałym fakcie powinno się również od razu informować wypożyczalnię.
  Natomiast jeśli stłuczka miała miejsce z winy klienta, sprawca jest nieznany lub nie została wezwana policja, za naprawę najczęściej odpowiada wypożyczający, lecz koszty z tym związane rozpatrywane są indywidualnie.
 12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą szkodę w przypadku gdy:
  - kieruje autem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy
  - zbiegnie z miejsca wypadku lub kolizji
  – nie zwróci dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu
  - wyrządzona szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa
  - bierze udział w rajdach czy wyścigach samochodowych.
 13. Samochody znajdujące się we flocie wypożyczalni objęte są ubezpieczeniem OC i AC, jednak gdy do kradzieży dojdzie w wyniku nieprzestrzegania warunków umowy, wynajmujący może domagać się zwrotu kosztów.
 14. Klient wypożyczalni odpowiada finansowo za skradzione koła, wybite szyby, połamane lusterka lub wycieraczki. Tak samo jest w przypadku uszkodzenia wnętrza pojazdu, np. poprzez przypalenie tapicerki papierosem.
 15. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki i dokumenty pojazdu. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela Najemca zobligowany jest do zapłaty kwoty wartości samochodu.
 16. W przypadku uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub utraty samochodu przez Najemcę odpowiedzialność finansowa – udziału własnego ogranicza się do kwoty 1500,00 zł. (klasa auta A, B, C,) lub 2000,00 zł. (klasa auta C+, D, N). Istnieje możliwość zniesienia udziału własnego poprzez wykupienie ubezpieczenia rozszerzonego, które znosi udział własny do zera:
  - klasa samochodu A, B, C – 25,00 zł z VAT za 1 dobę
  - klasa samochodu C+, D, N – 35,00 zł. z VAT za 1 dobę
 17. Wypożyczający powinien zwrócić auto w takim stanie, w jakim je otrzymał (musi być też na tyle czyste, aby na miejscu można było sprawdzić stan faktyczny pojazdu).
 18. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.
 19. Wynajmujący otrzymuje auto zatankowane do pełna i takie jest zobowiązany później zwrócić.
 20. Wypożyczający auto płaci mandaty za przekroczenie prędkości, które zostało zarejestrowane przez fotoradar.
 21. W przypadku awarii należy skontaktować się z naszym biurem +48 669922323
 22. Wyjazd za granicę jest możliwy tylko do państw należących do Unii Europejskiej i na podstawie wyrażenia zgody przez „BETI-CAR” i po dokonaniu dodatkowej, jednorazowej dopłaty 123,00 zł. z VAT bez względu na czas wynajmu.
 23. W samochodach obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania posiłków i alkoholu.